Korsoraattori

Korsoraattori 10 vuotta. Niin se aika tiätsä rientää, vastahan tästä tupakkakopis puhuimme.

Vastaa